*loading*
0908-969 859 /zriaďovatež/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum vožného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšokDôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnostiDomáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnosOspravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodínDenné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVožné pracovné miestaFotoalbum

Prijímacie konanie

V súboroch nižšie nájdete Kritéria prijímacích skúšok a okruhy skúšok z matematiky a slovenského jazyka

www.skolapodnikania.sk/data/download/222/prijimacie-konanie.docx
www.skolapodnikania.sk/data/download/219/matematika.docx
www.skolapodnikania.sk/data/download/220/slovensky-jazyk.docx