Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

PoplatkyČislo účtu na platenie poplatkov: 20308168/6500
IBAN: SK49 6500 0000 0000 2030 8168
Variabilný symbol: dátum narodenia žiaka

Výška poplatku pre študentov je v školskom roku 2021/2022 roku  30 € mesačne - platí sa 10 mesiacov v roku /okrem letných prázdnin/ t. j. 300 € ročne
Výška poplatku pre pre študentov s individuálnym učebným plánom pre školský rok 2021/2022 je 50 € mesačne /okrem letných prázdnin/ t. j. 500 € ročne

Záväzná smernica  o poplatkoch:
 

 

 

 

 

 

                                             

                                                                                    

                                                                     
Partneri

Europsky socialny fondMinisterstvo školstvaErasmus plusSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty
Continental ZvolenPortasSŠUPCargoCreefoxMesto Zvolen