Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Mimoškolská krúžková činnosť


Ponuka krúžkov  SSOŠP v školskom roku 2020/2021 v spolupráci so Súkromným centrom voľného času vo Zvolene

 

Posilňovanie - PaedDr. Pavel Igríni- pondelok, štvrtok 6.45-7.45 hod.- zabezpečuje SCVČ

Nemecký jazyk- Mgr. Putnoková- pondelok, utorok 6.45-7.45 hod- zabezpečuje SCVČ

Anglický jazyk – konverzácia - Mgr. Renáta Divoková- pondelok, streda 6.45-7.45 hod.- zabezpečuje SCVČ

Aplikovaná administratíva - Ing. Anna Sýkorová - pondelok,streda 6.45-7.45 hod. -zabezpečuje SCVČ

Ekonomické cvičenia- Ing. Renáta Henešová- piatok 13.30-15.30 hod.- zabezpečuje SSOŠP

Partneri

Europsky socialny fondMinisterstvo školstvaErasmus plusSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty
Continental ZvolenPortasSŠUPCargoCreefoxMesto Zvolen