Načítavam...

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Domáce projekty a aktivity

1. Projekt vzdelávania učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti a podpory  k podnikaniu pod názvom "Finančná inteligencia, nevyhnutný prostriedok, k začleneniu sa našich študentov do života. Rozvojový projekt MŠ VVaŠ SR. /2015-2016/

2. ENGLISH TEST COMPETITION- testovanie z Anglické jazyka-http://www.maxitest.eu/description/- /2014,2015/

3. Projekt KOMPRAX- príprava na podnikanie http://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Home.alej /2014/2015/

4. Projekt Cvičných firiem- založenie a prevádzkovanie fiktívnych firiem-http://www.sccf.sk/o-nas-4.html

5. Projekt Finančnej gramotnosti- Cyklus prednášok v spolupráci s Revitaling s.r.o. /2010-doteraz

6. Projekt spolupráce so spoločnosťou Aqua Trade s.r.o. Zvolen-http://www.aqua-trade.sk/ /2012-doteraz/.

7. Projekt exkurzií u významných zamestnávateľov v SR /2013-doteraz/

8. Autoškoly pre všetkých študentov našej školy- možnosti spraviť si vodičský preukaz /od 2011 doteraz

9. Projekt spolupráce s so Súkromným centrom voľného času Zvolen- voľnočasové aktivity našich študentov- www.scvczv.sk /od 2009 doteraz

10. Národný projekt- Bosákova cena- tvorba podnikateľského plánu- /marec 2015/

11. Súťaž Omega pre žiakov 4. ročníka- /2016/

12. Aktívna účasť na 19. Medzinárodnom veľtrhu Cvičných firiem v Bratislave /2016/- naša Cvičná firma získala 1. miesto v kategórii "LOGO"

13. Súťaž žiakov tretieho a štvrtého ročníka- finančná olympiáda od Nadácie Partners- /2016/

14. Aktívna účasť na 21, veľtrhu Cvičných firiem v Žiari nad Hronom- 1. miesto v kategórii "SLOGAN" /2017/

15. Norbert Grainda sa stal víťazom Okresného kola olympiády v Anglickom jazyku, v krajskom kole obsadil 6. miesto /2017/

16. Projekt vzdelávania učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti a podpory  k podnikaniu pod názvom "Verejné financie a ich vzťah k financiám osobným". Rozvojový projekt MŠ VVaŠ SR. /2017/


Partneri

Continental Zvolen - partner duálneho vzdelávaniaPortas s.r.o.-partner duálneho vzdelávaniaSSUŠ Zvolen- partner duálneho vzdelávaniaDuálne vzelávanieC.S Cargo Slovakia
Erasmus plusECVETSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPortál Vysokých škôlPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty