Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Projekt Európskych štrukturálnych fondov

Škola realizuje projekt s názvom "Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Súkromnej strednej odbornej škole podnikania Zvolen". Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálne ho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Trvanie projektu 08/2020-1/2023. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania a zároveň zvýšiť environmentálne povedomie žiakov našej školy.Formulár príkladov dobrej praxe:

Partneri

Europsky socialny fondMinisterstvo školstvaErasmus plusSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty
Continental ZvolenPortasSŠUPCargoCreefoxMesto Zvolen