Načítavam...

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Význam duálneho vzdelávania

Systém duálneho vzdelávania (SDV) spája školy so zamestnávateľmi a dáva žiakom významnú praktickú skúsenosť. 

 

SILNÉ STRÁNKY DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
  • Výučba v      reálnych podmienkach 
  • Osvojenie      si pracovných návykov priamo na pracovisku  a možnosť kariérneho rastu 
  • Nadobudnutie      kvalifikácie a praxe priamo vo firme 
  • Plynulý      prechod do zamestnania 
  • Čerpanie      benefitov (finančné, nefinančné) už počas štúdia 

                                Zamestnávatelia, s ktorými má naša škola uzatvorenú zmluvu v systéme duálneho vzdelávania pre školský rok 2019/2020

 Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Cesta ku Continentalu 8950/1, 960 01 Zvolen.

V školskom roku 2019/2020 sa v systéme duálneho vzdelávania budú pripravovať: 

-          4 žiaci v odbore 6341 M škola podnikania

Portas Hyundai,  Rákoš 8818/20, 960 01 Zvolen

V školskom roku 2019/2020 sa v systéme duálneho vzdelávania budú pripravovať:

-          2 žiaci v odbore 6341 M škola podnikania,

 CS Cargo Slovakia a.s., Môťovská 1, 960 01 Zvolen, 

V školskom roku 2019/2020 sa v systéme duálneho vzdelávania budú pripravovať:

-          1 žiak v odbore 6341 M škola podnikania

 Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská 8164, 960 01 Zvolen

V školskom roku 2019/2020 sa v systéme duálneho vzdelávania budú pripravovať:

-          1 žiak v odbore 6341 M škola podnikania

 

                                Kroky študenta pre vstup do systému duálneho vzdelávania

 

1. Podanie prihlášky na pracovné miesto u zamestnávateľa, absolvovanie výberového konania u zamestnávateľa a prevzatie potvrdenia o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania  (klik odkaz)

www.skolapodnikania.sk/data/download/257/potvrdenie-o-dualnom-vzdelavani.doc

Priebežne v termíne určenom zamestnávateľom (najčastejšie február a marec) 

2. Potvrdenie od zamestnávateľa o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania pošle spolu s prihláškou na štúdium na strednej škole.    V termíne určenom ZŠ.

3. Absolvovanie prijímacieho konania a prijímacej skúšky na strednej škole.

4. Prevzatie rozhodnutia o prijatí na strednú školu. 

5. Zápis na štúdium v strednej škole – odovzdanie zápisného lístka zo základnej školy.

V termíne určenom riaditeľom strednej školy. Najčastejšie hneď po zverejnení výsledkov prijímacieho konania.

6. Uzatvorenie zmluvy medzi zamestnávateľom a žiakom. 

7. Nástup do strednej školy na začiatku školského roku.

 8. Nástup k zamestnávateľovi na praktické vyučovanie. Oboznámenie sa s pracoviskom zamestnávateľa, internými predpismi zamestnávateľa, úvodné školenia a pod.  V prvý deň praktického vyučovania u zamestnávateľa podľa rozvrhu vyučovacích hodín.

9. Absolvovanie teoretického vyučovania na strednej škole a praktického vyučovania u zamestnávateľa. Podľa rozvrhu vyučovacích hodín spracovaného strednou školou v spolupráci so zamestnávateľom.


Leták- Duálne vzdelávanie v Continentali /klik na odkaz/

www.skolapodnikania.sk/data/download/259/letak-dual.pdf

 

Viac informácií o systéme duálneho vzdelávania nájdete na odkazoch:

http://www.dualnysystem.sk/#HomeTextArea

https://www.minedu.sk/system-dualneho-vzdelavania/

http://potrebyovp.sk/dv_v-praxi

 

Partneri

Continental Zvolen - partner duálneho vzdelávaniaPortas s.r.o.-partner duálneho vzdelávaniaSSUŠ Zvolen- partner duálneho vzdelávaniaDuálne vzelávanieC.S Cargo Slovakia
Erasmus plusECVETSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPortál Vysokých škôlPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty