Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Galéria

Erasmus 2021-Granada

Rozlúčka 4.-ov 2021

Kontrkatacne dni 2021

Pedagogické kluby

Kožaz 2020

Projekt EŠIF 2020

Učíme sa z domu

Lyžiarsky- 2020

Cvičná firma v Prahe-2020


Exkurzia Urpiner 2019

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2019

Londýn 2019

KOŽAZ 2019

Kyberšikana-prednáška

Maturanti-2019-rozlučka

Veľtrh cvičných firiem Žiar nad Hronom 2019

Stužková 2018

Medzinárodný veťrh cvičných firiem-2018


Kabu 2018

KOŽAZ a Účelové cvičenie 2018/2019

Koncert Hudba spája 21.5.2018


Maturanti 2018

Školenie učiteľov- 7.5.2018

Veľtrh cvičných firiem Žiar nad Hronom- marec 2018

Londýn 2018

Lyžiarsky-Biele Vody

Veľtrh cvičných firiem Šaľa- február 2017

Vianočne trhy- Viedeň-2017

Burza stredných škôl Žiar nad Hronom

Beseda-Drogy cesta nikam

Oswiecim- november 2017

Budapešť - október 2017

KOŽAZ-september 2017

Rozlúčka maturantov 2017

Cvičná firma WOOD ART -Žiar nad Hronom 2017

Londýn- marec 2017

Veľtrh cvičných firiem-Poprad-január 2017

Stužková 2016

Erasmus plus -Granada- Španielsko 2016

Ocenenie žiakov- november 2016

Aktiv/iz/uj sa 2x-18.11.2016

Medz. veľtrh cvič. firiem- 2016

Kožaz2016

Maturanti 2016

Veltrh cvič. firiem- Žiar nad Hronom- 2016

Lyžiarsky výcvik-Skalka 2016

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava 2015.

Branne 2015

Interaktívna tabula2015

Maturity 2015

Melissa 2015

Erasmus plus-Milano-Taliansko 2015

OC Európa 2015

Stužková 2014

Exkurzia do Kremnice

Posedenie Vianoce 2010

Nemaj v paži

Maturuta 2014-Zvolensky zamok

Maturita2014

OC Európa- marec 2014

Stolnotenisový turnaj

Deň otvorených dveri-november 2013

Kabu2013

Leonardo da Vinci-Stáž Portsmouth- Veľká Británia 2013

Branné cvičenie- september 2013

Maturita 2013- ústna

Maturity2013

Veľtrh Cvičných firiem 2013

Prezentácia v OC Európa 2013

Stužková - november 2012

Exkurzia v knižnici 2012

Maturity 2012

Cvičná firma-predajná akcia- máj 2012

Prednáška 3.5. 2012

Veľtrh cvičných firiem 2012

Vianočné posedenie

Mikuláš 2011

Prezentácia cvičnej firmy

Budapešť 2011-október 2011

Branné cvičenie- september 2011

Bratislava-výlet 2010/2011

Futbalový turnaj 2010/2011

Partneri

Europsky socialny fondMinisterstvo školstvaErasmus plusSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty
Continental ZvolenPortasSŠUPCargoCreefoxMesto Zvolen