*loading*
0908-969 859 /zriaďovatež/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum vožného času Zvolen Dôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnosti 2016/2017Domáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPOspravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníMimoškolská krúžková činnos v šk. roku 2017/2018Rozvrh hodín 2017-2018Denné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVožné pracovné miestaFotoalbum

Učitelia

PaedDr. Pavel Igríni –  riaditež školy, igrinipavel@zoznam.sk


Mgr. Ivan Szilvási,ivanszilvasi@gmail.com
Ing. Zuzana Necpálová,zuzkanecpalova@gmail.com
Ing. Anna Sýkorová,sykorovaanna.ing@gmail.com
Mgr. Renáta Divoková,renata.divokova@gmail.com
Mgr. Gabriela Putnoková,gabriela.putnokova@gmail.com
Mgr. Renáta Šujanská,renata.sujanska@gmail.com
Ing. Renáta Henešová, rfrckova@gmail.com
Mgr. Ján Babic, babebe@azet.sk