*loading*
0908-969 859 /zriaďovatež/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum vožného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšokDôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnostiDomáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnosOspravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodínDenné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVožné pracovné miestaFotoalbum

Kontakty

 Súkromná stredná odborná škola podnikania

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen

IČO: 4502 4731,  DIČ: 202 282 2450

 

Zriaďovatež:

Kongruencia spol. s r.o. konatež: Mgr. Iveta Michalíková

skolapodnikania@skolapodnikania.sk

IČO: 4404 0512, DIČ: 202 258 4476

tel.: 0908 969 859


Predseda rady školy:

RNDr. Pavel Michalík

michalik.pavel@gmail.com


Škola:

skola.podnikaniazv@gmail.com

tel.: 045-533 2418

mobil: 0948 132 113

 

Web:

www.skolapodnikania.sk

www.skolapodnikania.edupage.org /info pre rodičov- známky,školské dokumenty/

 

Vedenie školy:

Riaditež: PaedDr. Pavel Igríni

Výchovný poradca:  Mgr. Renáta Šujanská

Predseda PK: Ing. Anna Sýkorová


IBAN školy: SK49 6500 0000 0000 2030 8168