Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  („zákon“), vydal riaditeľ SSOŠP vo Zvolene Smernicu  o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa je na základe § 10 ods. 1  zákona  je Mgr. Iveta Michalíková

 

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:
-  osobne - ústne do záznamu v kancelárii zriaďovateľky školy Mgr. Ivety Michalíkovej

-   písomne na adresu:

Súkromná stredná odborná škola podnikania

Mgr. Iveta Michalíková

Nám. mládeže 587/17

960 01  Zvolen

Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - do rúk Mgr. Ivety Michalíkovej“.

-  elektronickou formou na emailovú adresu skolapodnikania.skolapodnikania.sk  Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.

Partneri

Europsky socialny fondMinisterstvo školstvaErasmus plusSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty
Continental ZvolenPortasSŠUPCargoCreefoxMesto Zvolen