*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019Dôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnosti 2016/2017Domáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnosť v šk. roku 2017/2018Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodín 2017-2018Denné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVoľné pracovné miestaFotoalbum

Novinky

Veľtrh cvičných firiem Žiar nad Hronom- 1. miesto

Veľtrh cvičných firiem Žiar nad Hronom- 1. miesto Dňa 12. apríla 2018 sa v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Žiari nad Hronom konal v poradí už 22. veľtrh cvičných firiem a 10. kontraktačný deň. Veľtrhu sa zúčastnilo 34 cvičných firiem zo slovenských stredných škôl.
Súkromnú strednú odbornú školu podnikania Zvolen reprezentovali 2 cvičné firmy pod vedením Mgr. Šujanskej:

Nice For Everyone, s. r. o. - Boriková, Čechová, Kántorová,
Rion, s. r. o. - Klamárová, Šuníková, Filander, Domenik.

Sme radi, že naša firma Rion, s. r. o., v naozaj silnej konkurencii, získala v kategórii o NAJ... ELEKTRONICKÁ PREZENTÁCIA krásne 1. miesto.

Víťazom blahoželáme a reprezentantom obidvoch firiem ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. viac...

Duálne vzdelávanie na našej škole

Duálne vzdelávanie na našej školeNaša škola podpísala zmluvu o Duálnom vzdelávaní so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania /ŠIOV/. Po schválení novely Zákona 61/2015 budeme môcť vyučovať v duálnom systéme od 1.9.2018. viac...

Maturitné skúšky

Maturitné skúškyTermíny MS sú:

13. 3. 2018 PFIČ a EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry
14. 3. 2018 PFIČ a EČ MS z anglického jazyka
17.4 - 19.4. 2018 praktická časť odbornej zložky MS
22.5. - 25.5. 2018 ústna časť MS
Zoznam maturujúcich nájdete v prílohe nižšie viac...

Prijímacie konanie na šk. rok 2018/2019

Prijímacie konanie na šk. rok 2018/2019Podrobnosti nájdete v menu vpravo. viac...

Film- príbeh Nicholasa Wintona

Film- príbeh Nicholasa Wintona24. apríla 2018 žiakom našej školy bude premietnutý film "Sila ľudskosti, príbeh Nicholasa Wintona" Žaci spoznajú dôležité fakty 20. storočia a ich vplyv na naše krajiny a ľudské osudy v nej. (Mníchov, Sudety, protektorát, vysťahovanie,...) viac...

Exkurzia do Londýna

Exkurzia do LondýnaV dňoch 19. – 20.3. 2018 sa uskutočnila pod vedením Mgr. Jána Babica jazykovo – poznávacia exkurzia do Londýna.Zájazd bol organizovaný pre študentov 2.ročníka.
Cieľom zájazdu bolo overiť si jazykovo-komunikatívne zručnosti v praxi,ako aj vedomosti z oblasti manažmentu a administratívy.Nemenej dôležitou časťou exkurzie bola orientácia v samotnom Londýne.
viac...

 Vitajte na stránkach Súkromnej strednej odbornej školy podnikania vo Zvolene!

Partneri školy

Erasmus plusECVETSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaAQUA trade s.r.o.aSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchKvalitní v škole - úspešní v životePortál Vysokých škôlPaneurópska Vysoká škola n.o.