*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšokDôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnostiDomáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnosťOspravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodínDenné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVoľné pracovné miestaFotoalbum

Novinky

Súťaž v Omege

Súťaž v OmegeDňa 6.6.2018 sa konala na našej škole súťaž v účtovníctve v programe OMEGA pre žiakov tretieho ročníka pod vedením Ing. Necpálovej. viac...

2. kolo prijímacích skúšok

2. kolo prijímacích skúšokDruhé kolo prijímacích skúšok sa na našej škole bude konať dňa 19. júna 2018 o 9.00 hod. Rozhodnutie o prijatí v prípade, že záujemca splní podmienky prijímacieho konania budú odoslané najneskôr 20. júna 2018. Zápis prijatých žiakov sa bude konať 7. júna 2018 od 14.00 do 17.00 hod. na 1.poschodí v kancelárii vedenia školy. Termín zápisu je možné dohodnúť aj individuálne. Podrobnosti nájdete v bočnom menu.

viac...

Stravovanie na našej škole

Stravovanie na našej školeStravovanie žiakov našej školy zabezpečujeme v školskej jedálni pri ZŠ na Nám. mládeže 17. Cena obeda na šk. rok 2018/2019 bude 1,26 € /paušálna platba 25,20 €/. Paušálnu platbu je potrebné uhradiť k 15.dňu v mesiaci/. V školskej jedálni sa stravuje prostredníctvom čipových kariet/čipových príveskov. Stratu,poškodenie čipovej karty znáša stravník.V prípade straty alebo odcudzenia je potrebné nahlásiť túto skutočnosť v ŠJ, aby sa mohlo zabezpečiť jej blokovanie. viac...

Duálne vzdelávanie na našej škole

Duálne vzdelávanie na našej školeNaša škola podpísala zmluvu o spolupráci o Duálnom vzdelávaní so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania /ŠIOV/. Po schválení novely Zákona 61/2015 sa naša škola bude usilovať o zaradenie vyučovacieho procesu v duálnom systéme v čo najkratšom termíne. viac...

Logo školy- víťaz

Logo školy- víťazVíťazom súťaže o nové logo školy sa stal študent 4. ročníka Maximilián Sokol. Logo budeme využívať na všetkých oficiálnych materiáloch školy.Gratulujeme !!!
viac...

Koncert HUDBA SPÁJA

Koncert HUDBA SPÁJAHudobno - vzdelávacieho programu HUDBA SPÁJA sa zúčastnili žiaci 1. - 3. ročníka SSOŠP dňa 21.5.2018. Program, v produkcii umeleckej agentúry Čekovský, bol zameraný na základné ľudské práva, ich porušovanie a vplyv hudby na naše pocity. Do pripravených aktivít sa zapojili aj naši študenti. viac...

 Vitajte na stránkach Súkromnej strednej odbornej školy podnikania vo Zvolene!

Partneri školy

Erasmus plusECVETSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaAQUA trade s.r.o.aSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchKvalitní v škole - úspešní v životePortál Vysokých škôlPaneurópska Vysoká škola n.o.