Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Ochrana osobných údajov

Na základe zákona 18/2018 Z.z. "O ochrane osobných údajov" a podľa čl. 37 Nariadenia EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 a  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov určila naša organizácia zodpovednú osobu, ktorá dohliada nad ochranou vašich osobných údajov.

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať vo veci týkajúcej sa ochrany osobných údajov na renata.sujanska@gmail.com alebo telefonicky 0907 818 777. Nižšie nájdete informácie pre dotknuté osoby. Túto informáciu nájdete tiež na informačnom paneli v budove školy.


www.skolapodnikania.sk/data/download/228/info-pre-dotknute-osoby.docx


Partneri

Europsky socialny fondMinisterstvo školstvaErasmus plusSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty
Continental ZvolenPortasSŠUPCargoCreefoxMesto Zvolen