*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Domáce projektyZahraničné projektyPrijímacie konanie 2016/2017Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníDoučovanie  a mimoškolská činnosťDoučovanie z Anglického jazykaKomisionálne skúšky IUPRozvrh hodín 2016-2017Konzultačné hodiny pre IUPVoľné pracovné miestaDenné štúdiumPartneriFotoalbum

Novinky

Krúžky na šk. rok 2016/2017 na našej škole

 Krúžky na šk. rok 2016/2017 na našej škole
Účtujeme utorok, streda 13.1Matematika, pondelok, streda 13.10
Posilňovanie štvrtok 13.30 - 15.30
Konverzácia z ANJ štvrtok 13.30 z p. Babicom
Účtujeme utorok, streda 13.10 viac...

Cvičná firma

Cvičná firmaNa našej škole sme založili "Cvičnú firmu" WOOD ART, s. r. o.,predmet činnosti: dodávka a montáž drevených stavieb,
dňa 10. - 11. novembra 2016 - sa zúčastníme 19. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave.

viac...

Rodičovská schôdzka

Rodičovská schôdzkaDňa 20.10. 2016 sa uskutoční na našej škole rodičovská schôdzka. Veríme, že účasť bude bohatá. Vedenie školy. viac...

Odborná prax

Odborná praxOdborná prax začína na našej škole 24.10.2016 pre druhý tretí a štvrtý ročník. pre 2. a 4. ročník .10prac.dní a pre 3.ročník 15 pracovných dní. Prax budú žiaci vykonávať v podnikoch. viac...

Naša škola sa podľa hodnotenia INEKA umiestnila medzi zvolenskými strednými odbornými školami na 2. mieste

Naša škola sa podľa hodnotenia INEKA umiestnila medzi zvolenskými strednými odbornými školami na 2. miesteNaša škola sa podľa hodnotenia INEKA umiestnila medzi zvolenskými strednými odbornými školami na 2. mieste. Získala 5,6 boda, napriek relatívne krátkej histórii školy. Niektoré ukazovatele nie sú preto spracované z takého množstva štatistických údajov ako stanovuje metodika. Preto môžu byť menej výpovedné. Napriek tomu je výsledok povzbudzujúci do ďalšej činnosti. Je to výsledok snaženia pedagogického kolektívu aj vedenia školy. Zdroj: www.ineko.sk viac...

Rozvrh hodín, zmena začiatku vyučovania!!!

Rozvrh hodín, zmena začiatku vyučovania!!!Upozorňujeme študentov, že je od začiatku školského roka zmenený začiatok vyučovania. V časti rozvrhy nájdete začiatky a konce vyučovacích hodín ako aj rozvrhy na školský rok 2016/2017. viac...

 

Partneri školy

Erazmus plusSCVČAQUA trade s.r.o.aSc agendaHKM ZvolenModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchKvalitní v škole - úspešní v životePortál Vysokých škôlSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu