Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Novinky

Spolupráca so ZŠ J Alexyho vo Zvolene

Oznam zriaďovateľa školy

Zriaďovateľ SSOŠP oznamuje všetkým žiakom a ich zákonným zástupcom, že poplatok za kvalitu vzdelávania v škole je...

Online vyučovanie

Všetky informácie a podrobné inštrukcie  ohľadne online vyučovania nájdete v menu vpravo v sekcii  Online štúdium. Tiež tam nájdete rozvrh...

Dôležitá správa- dištančná forma vzdelávania od pondelka 12.10 !!!

Milí žiaci,

Zahraničná stáž Erasmus plus

Naša škola získal grant na zahraničnú stáž študentov z programu Erasmus plus v španielskej Granade. Stáže sa zúčastní 12 študentov /hlavne 2 ....

Projekt Európskych štrukturálnych fondov

Naša škola získala grant spolufinancovaný z "Európskych štrukturálnych fondov"  v rámci výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 z Operačného...

Adaptačné vzdelávanie- 2. časť

Dňa 17.9.2020 sa uskutočnilo v priestoroch našej školy študentom adaptačné vzdelávanie vedené CPPPaP (centrum pedagogicko-psychologického...

ISIC karty pre prvákov

Naši študenti budú majú  možnosť objednať si a "dobíjať" Medzinárodné študentské karty ISIC, ktoré v sebe zahŕňajú viacero výhod /budú...

Kurz ochrany,života a zdravia na Pustom hrade

Dňa 4.9. 2020 sa zúčastnili žiaci školy "Kurzu ochrany, života a zdravia" na Pustom hrade.

Exkurzia pre žiakov 2.A.

Žiaci 2.A triedy sa zúčastnili s Ing. Henešovou exkurzie na rôznych inštitúciach štátnej a verejnej správy vo Zvolene. Exkurzia sa uskutočnila v...