Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Novinky

Pripojenie našej školy na akademickú sieť SANET

29.9.2021 bola škola pripojená na  sieť SANET. Jedná sa o vysokorýchlostnú sieť pre vedu, výskum a vzdelávanie. Sieť bude k dispozícii na...

Stáž v španielskej Granade

Naši vybraní študenti absolvovali odbornú prax v španielskej Granady. Študenti si osvojili pracovné zručnosti a kompetencie v inom štáte...

Odborná prax

Žiaci 2. až 4.ročníka absolvujú súvislú odbornú prax na základe uzatvorenej zmluvy medzi školou a zamestnávateľom v termíne od 20.09.2021 do 01....

Hodina informačnej výchove

Dňa 21.09.  sa žiaci I.A  zúčastnili v priestoroch   Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene " Hodiny informačnej výchovy", kde...

Očkovanie žiakov aj učiteľov !!!

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) vyzýva rodičov, žiakov a učiteľov, aby v auguste využili očkovanie, ktoré je momentálne dostupné aj...

Workshop z finanančnej gramotnosti pre žiakov ZŠ

3.9. prebehol prvý zo série "workshopov" ktoré naša škola organizuje pre Základné školy vo Zvolene. Jedná sa o rozvojový projekty Ministerstva...

ISIC karty pre prvákov

Naši študenti budú majú  možnosť objednať si a "dobíjať" Medzinárodné študentské karty ISIC, ktoré v sebe zahŕňajú viacero výhod /budú...

Potvrdenie o bezpríznakovosti !!!

Na začiatku školského roka každý musí priniesť vyplnené toto potvrdenie o bezpriznakovosti. Tlačivo je nižšie:

Začiatok školského roku- organizácia vyučovania !!!

Nižšie nájdete kompletný plán organizácie vyučovania v mesiaci september :

Projekt finančnej gramotnosti

Naša škola získala podporu v rámci výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu podpory...

MUB-line SPECIAL

Cvičná firma NED Slovakia s. r. o. Zvolen sa prihlásila na MUB-line SPECIÁL TVOŘÍME SPOLEČNĚ BUDOUCNOST - 9. júna...

Prednáška z finančnej gramotnosti

10. 6. 2021 sa na našej škole uskutočnila prednáška z finančnej gramotnosti na tému finančné plánovanie a investovanie.

1.ročník Bratislavských kontraktačných dní CF 2021

Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili 1. Bratislavského  kontraktačného dňa CF, ktorý organizovala OA, Nevädzová 3, Bratislava, v dňoch 26....

2. kolo prijimacích skúšok

Oznamujeme, že  2. kolo prijímacích skúšok  sa bude konať 22. júna 2021.  Prihlášky môžu záujemcovia o štúdium posielať na...

Úprava rozvrhu hodín pre prezenčné vyučovanie od 17.5.

Od 17.5. bude pokračovať prezenčné vyučovanie s nasledovným rozvrhom hodín:

Výber študentov na prax- Erasmus plus

Dňa 21.4. 2021 sa na SSOŠP vo Zvolene uskutočnilo výberové konanie študentov na odbornú prax do  Granady v Španielsku, ktorá sa uskutoční v...

Virtuálna prehliadka školy

Na odkaze nižšie si môžete pozrieť video o škole:

3. miesto v kategórii slogan na Veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom

Súkromná obchodná akadémia DSA Žiar nad Hronom a Slovenské centrum cvičných firiem Bratislava zorganizovala...

Institute 4 Academy

Študenti 1. a  2, ročníka sa zúčastnili online prednášky o Diplomatickom protokele a spoločenskej etikete, študenti 3. a 4. ročníka sa...

Prihlášky na štúdium na našej škole

Prihlášky na štúdium na našu strednú školu posielajte poštou, alebo osobne /po dohovore/ do 16. apríla 2021. Podrobnosti nájdete v bočnom menu-...

Duálne vzdelávanie 2021/2022- oznam pre záujemcov

Oznamujeme záujemcom o duálne vzdelávanie, že škola má pre žiakov 1. ročníka podpísanú zmluvu so spoločnosťou Continental vo Zvolene pre 6 ...

Oznámenie záujemcom o štúdium - zrušenie poplatku

Oznamujeme záujemcom o štúdium na našej škole, že  v školskom roku 2021/2022, že zriaďovateľ školy môže rozhodnúť o zrušení resp. o znížení...

Úspech cvičnej firmy na 8. regionálnom VFF v Žatci 2021

Naša firma NED Slovakia, s. r. o. Zvolen opäť vzorne reprezentovala SSOŠP Zvolen na online veľtrhu v ČR, ktorý sa konal  17. a...

Michal Prcúch postúpil do 2. kola v súťaži finančnej gramotnosti

Študent našej školy Michal Prcúch 3.A postúpil do 2.kola finančnej vedomostnej súťaže - Finančná olympiáda od Nadácii Partners, ktoré bude...

Informácie pre záujemcov o štúdium na našej škole:

Všetkým žiakom a ich rodičom Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen, oznamuje, že...

Olympiáda "Mladý účtovník"


Dištančná forma vzdelávania od 11.1.2021

Na základe rozhodnutia Ministra školstva VVaŠ SR bude od 11. 1. 2021 /teda po ukončení Vianočných prázdnin/ pokračovať dištančné vzdelávanie do...

Zrušenie externej časti maturity

Na základe "Rozhodnutia ministra školstva VVaŠ SR" sa ruší externá časť maturitnej skúšky. Ostatné termíny sú uvedené v prílohe nižšie. Ďalšie...

Ekonomická olympiáda-výsledky

Žiačka Dominika Lehocká zo 4.A triedy,  ako najúspešnejšia riešiteľka školského online kola postúpila do krajského kola Ekonomickej...

Informácia o klasifikácii žiakov počas dištančného vzdelávania

Usmernenie Ministerstva školstva o klasifikácii žiakov nájdete v odkaze nižšie:

Obrovský úspech našej cvičnej firmy na Medzinárodnom veľtrhu v Prahe!!!

Cvičná firma NED Slovakia, s. r. o. pod vedením Mgr. Šujanskej  sa zúčastnila na 2. medzinárodnom MUB-line veľtrhu...

Školské kolo olympiády z Anglického jazyka

Dňa 25.11 2020 prebehlo školské online  kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 7 študentov.
Po jej...

1. miesto na Medzinárodnom veľtrhu Cvičných firiem

 Medzinárodnom veľtrhu Cvičných firiem sa konal v dňoch 10. - 12. novembra 2020 a...

Oznam pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2021/2022

INFORMÁCIE OHĽADOM ŠTÚDIA  pre žiakov deviateho ročníka

Projekt "Rozbehni sa"

Žiaci druhého ročníka (Diana Bieľaková, Bianka Števuliaková, Vladimír Karak, Daniela Babicová, Nela Bláhová, Karin Weissová) sa zapojili do...

MS Teams- webináre

Učitelia našej školy sa pravidelne zúčastňujú online webinárov od MS TEAMS, ktoré sa konajú v popoludňajších hodinách (Ing. Necpálová, Ing....

Ekonomická a finančná olympiáda

Naši žiaci  3. a 4. ročníka sa zapoja do ekonomickej a finančnej olympiády, ktoré prebehnú online formou pod vedením Ing. Necpálovej a Ing...

Pozor-zmena termínu jesenných prázdnin!!!

Jesenné prázdniny budú 30.10.,2.11.,6.11. a 9.11. 2020

Spolupráca so ZŠ J Alexyho vo Zvolene

Oznam zriaďovateľa školy

Zriaďovateľ SSOŠP oznamuje všetkým žiakom a ich zákonným zástupcom, že poplatok za kvalitu vzdelávania v škole je...

Zahraničná stáž Erasmus plus

Naša škola získal grant na zahraničnú stáž študentov z programu Erasmus plus v španielskej Granade. Stáže sa zúčastní 12 študentov /hlavne 2 ....

Projekt Európskych štrukturálnych fondov

Naša škola získala grant spolufinancovaný z "Európskych štrukturálnych fondov"  v rámci výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 z Operačného...

Kurz ochrany,života a zdravia na Pustom hrade

Dňa 4.9. 2020 sa zúčastnili žiaci školy "Kurzu ochrany, života a zdravia" na Pustom hrade.

Exkurzia pre žiakov 2.A.

Žiaci 2.A triedy sa zúčastnili s Ing. Henešovou exkurzie na rôznych inštitúciach štátnej a verejnej správy vo Zvolene. Exkurzia sa uskutočnila v...