Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Školské kolo olympiády z Anglického jazyka

Dňa 25.11 2020 prebehlo školské online  kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 7 študentov.
Po jej vyhodnotení  bola úspešnosť študentov nasledovná:

1. miesto   -  Dominik Beňov                 4. ročník
2. miesto   -  Michaela Adamíková         2. ročník
3. miesto   - Vladimír Šimko                  2. ročník 

4. Diana Bieľaková                               2. ročník
5. Samuel Lancaster Cobbold               2. ročník
6. Jakub Kostroš                                1. ročník
7. Katarína Weissová                            1. ročník

 
Do okresného kola postupuje víťaz z 1. miesta - Dominik Beňov.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a preukázané vedomosti. Vďaka patrí aj študentom ktorí chceli súťažiť - Ema Godorová a  Nadya Vigašová, ale žiaľ zlyhala technika, takže olympiádu predčasne ukončili.

Partneri

Europsky socialny fondMinisterstvo školstvaErasmus plusSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty
Continental ZvolenPortasSŠUPCargoCreefoxMesto Zvolen