Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Zahraničná stáž Erasmus plus

Naša škola získal grant na zahraničnú stáž študentov z programu Erasmus plus v španielskej Granade. Stáže sa zúčastní 12 študentov /hlavne 2 . ročníka doplnených žiakov 3. a príp. 4. ročníka. Účastníci stáže budú mať z grantu hradenú leteckú dopravu transfery z letiska a na letisko, ubytovanie, 3x denne stravu, miestnu dopravu, kultúrny a spoznávací program a vreckové. Študenti budú zadelení na rôzne pracoviská /hotely, jayzková škola a pod./, kde získajú nové kompetencie z marketingu, manažmentu, administratívy, IT technológií a pod. Dorozumievací jazyk bude angličtina. Stáž bude v trvaní 17 dní v termíne máj alebo jún 2021, ktorý upresníme /aj vzhľadom na epidemiologickú situáciu/. Záujemcovia o stáž sa môžu prihlásiť u svojich triednych učiteľov /e-email, telefonicky, osobne/, prip. na maily skolapodnikania@skolapodnikania.sk do stredy. Výberová komisia v zložení triednych učiteľov, koordinátora projektu a riaditeľa školy vyberie 12 účastníkov plus 3 náhradníkov. Kritéria výberu sú zverejnené v súbore nižšie:
www.skolapodnikania.sk/data/download/465/vyber-staz-erasmus-plus.docx

Partneri

Europsky socialny fondMinisterstvo školstvaErasmus plusSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty
Continental ZvolenPortasSŠUPCargoCreefoxMesto Zvolen