Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  („zákon“), vydal riaditeľ SSOŠP vo Zvolene Smernicu  o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa je na základe § 10 ods. 1  zákona  je Mgr. Iveta Michalíková

 

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:
-  osobne - ústne do záznamu v kancelárii zriaďovateľky školy Mgr. Ivety Michalíkovej

-   písomne na adresu:

Súkromná stredná odborná škola podnikania

Mgr. Iveta Michalíková

Nám. mládeže 587/17

960 01  Zvolen

Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - do rúk Mgr. Ivety Michalíkovej“.

-  elektronickou formou na emailovú adresu skolapodnikania.skolapodnikania.sk  Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.

Partneri

Continental Zvolen - partner duálneho vzdelávaniaPortas s.r.o.-partner duálneho vzdelávaniaSSUŠ Zvolen- partner duálneho vzdelávaniaDuálne vzelávanieC.S Cargo SlovakiaCreefox- reklamná agentúraMestský úrad Zvolen
Erasmus plusECVETSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPortál Vysokých škôlPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty