Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Oznam zriaďovateľa školy

Zriaďovateľ SSOŠP oznamuje všetkým žiakom a ich zákonným zástupcom, že poplatok za kvalitu vzdelávania v škole je potrebné platiť aj počas pandémie.

Finančné prostriedky budú slúžiť na zabezpečenie kvalitnej, pravidelnej on line výučby počas pandémie, tiež na technické zabezpečenie on line výučby. Práca pedagógov našej školy je v tomto období oveľa náročnejšia. Snažíme sa zabezpečiť  kvalitné vzdelávania pre našich študentov aj na diaľku. Táto situácia si vyžaduje prácu nad rámec fondu pracovného času pedagógov oproti bežného režimu v škole. Touto cestou chcem našich pedagógom poďakovať za ich náročnú prácu a zároveň požiadať všetkých našich študentov, aby rešpektovali ich pokyny a plnili si všetky študijné povinnosti, ktoré sú im zadávané.

Prajem všetkým veľa zdravia, verím, že sa čoskoro stretneme v našej škole. 

Partneri

Europsky socialny fondMinisterstvo školstvaErasmus plusSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty
Continental ZvolenPortasSŠUPCargoCreefoxMesto Zvolen