Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Výber študentov na prax- Erasmus plus

Dňa 21.4. 2021 sa na SSOŠP vo Zvolene uskutočnilo výberové konanie študentov na odbornú prax do  Granady v Španielsku, ktorá sa uskutoční v septembri 2021. Výberovú komisiu tvorili:
PaedDr. Pavel Igríni – riaditeľ školy, triedny učiteľ ( 3.A )
Mgr. Renáta Divoková - koordinátor projektu, učiteľ ANJ
Ing. Zuzana Necpalová – učiteľ odborných predmetov, triedny učiteľ ( 2.A )
Ing. Renáta Henešová -  učiteľ odborných predmetov, triedny učiteľ (1.A )

Všetkým vybraným žiakom gratulujeme!!! Ďalšie pokyny ohľadne praxe dostanú vybraní študenti v krátkom čase.
Na ústny online pohovor bolo pozvaných 26 študentov Súkromnej strednej odbornej školy podnikania vo Zvolene, z toho sa pohovoru zúčastnilo 22 študentov.Uchádzačom bolo vopred dané zadanie – napísať motivačný list, v ktorom mali opísať dôvody prečo sa uchádzajú o absolvovanie odbornej praxe v zahraničí a poukázať na svoje silné stránky a svoj osobnostný prínos do skupiny študentov, ktorí budú komisiou vybraní. Motivačný list mali poslať do 14. 04. 2021.Po prezentáciách uchádzačov výberová komisia po vzájomnej dohode vybrala 12 študentov a 3 náhradníkov, podľa získaného počtu bodov v jednotlivých kategóriach.

Zoznam vybraných  študentov:

1.       Jakub Kostroš

2.       Tamara Hanuľová

3.       Patrik Mádel

4.       David Kolibský

5.       Viktor Polóny

6.       Diana Bieľaková

7.       Bianka Števuliaková

8.       Timea Unterfrancová

9.       Nela Blahová

10.     Ema Simona Chriašteľová

11.     Michal Prcúch

12.    Nikola Vingerová

   Náhradníci:

1.       Weissová Katarína

2.       Samuel Lancaster Cobbold

3.       Vanesa ZúbekováPartneri

Europsky socialny fondMinisterstvo školstvaErasmus plusSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty
Continental ZvolenPortasSŠUPCargoCreefoxMesto Zvolen