Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Projekt Európskych štrukturálnych fondov

Naša škola získala grant spolufinancovaný z "Európskych štrukturálnych fondov"  v rámci výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 z Operačného programu "Ľudské zdroje"  , ktorý budeme realizovať v nasledovných 2 rokoch. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu na škole s použitím najmodernejších inovatívnych metód a tým zvýšiť šancu lepšieho uplatnenia našich absolventov na trhu práce. Jeho súčasťou tiež bude zvýšenie úrovne materiálno-technického vybavenia školy / nová výpočtová, didaktická a prezentačná  technika, vybavenie a zariadenie špecializovaných učební a pod./. Do projektu budú zapojený všetci pedagógovia školy.

Partneri

Europsky socialny fondMinisterstvo školstvaErasmus plusSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty
Continental ZvolenPortasSŠUPCargoCreefoxMesto Zvolen