Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Spolupráca so ZŠ J Alexyho vo Zvolene

V rámci projektu "Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2020" splufinancovaného MŠ VVaŠ SR naša škola pripravila pre žiakov ZŠ J.Alexyho workshop Dlhodobo plánovaná aktivita deviatkov na ZŠ Alexyho vo Zvolene sa uskutočnila začiatkom októbra.Ing. Necpálová a Ing. Henešová zorganizovali pre 9.A tejto základnej školy workshop na tému Finančná gramotnosť, nevyhnutná kompetencia v podnikaní.Pripravili sme im materiály, ktoré žiaci s radosťou a záumom riešili. Spolupráca sa nedá zastaviť. Ani zvonenie ich od riešenia úloh neodradilo.Ako vidno, vyrastá nová generácia finančne gramotných ľudí.

Partneri

Europsky socialny fondMinisterstvo školstvaErasmus plusSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty
Continental ZvolenPortasSŠUPCargoCreefoxMesto Zvolen