Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Začiatok školského roku- organizácia vyučovania !!!

Nižšie nájdete kompletný plán organizácie vyučovania v mesiaci september :

Program na september 2021

02. 09. 2021 – Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 od 9.00hod – 11.00hod , triednická hodina

03. 09. 2021 – Finančná gramotnosť 3.ZŠ  8.30 hod (Henešová, Necpálová, vybraní žiaci z 3. a 4. roč.)

                       - všetky triedy triednická hodina – poučenie o BOZP, školský poriadok, poriadok hodnotenia a smernica o šikane

                            - prevzatie učebníc

06. 09. 2021 - Finančná gramotnosť 3.ZŠ  8.30 hod (Henešová, Necpálová, vybraní žiaci z 3. a 4. roč.)

                            - celá škola účelové cvičenie a KOŽAZ, zraz v škole o 8.30 (Mgr. Šujanská, Mgr. Szilvási, PaedDr. Igríni, Mgr. Divoková)

07. 09. 2021         - Finančná gramotnosť 6.ZŠ  8.30 hod (Henešová, Necpálová, vybraní žiaci z 3. a 4. roč.)

                             - 1.ročník – adaptačný program (Mgr. Putnoková)

                              - 2.ročník – beseda s políciou alebo exkurzia-inštitúcie Zvolen (Ing. Čabák)

                            - 3.ročník – príprava na veľtrh CF (Mgr. Šujanská)

                              - 4.ročník – prihlášky na maturitnú skúšku, integrácia

                             - 17.30 – Rodičovské združenie

08.09.2021 – 09. 09. 2021 – úvodné vyučovacie hodiny

10. 09. 2021 – Prednáška z práva, 4.ročník  (JUDr. Vlastimil Ondrejka)

                        - Startup Akadémie vzdelávania – 2., 3. Ročník

                        - 1. ročník úvodné vyuč. hodiny

13.09. 2021 -17.09.2021 – vyučovanie podľa rozvrhu

20. 09. 2021 – 01. 10. 2021 – 1.ročník vyučovanie podľa rozvrhu

                                              - 2.,3.,4., ročník – odborná prax

                                                                                                          PaedDr. Pavel Igríni

            Zmena programu možná!                                                            riaditeľ školy

Partneri

Europsky socialny fondMinisterstvo školstvaErasmus plusSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty
Continental ZvolenPortasSŠUPCargoCreefoxMesto Zvolen