Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Odborná prax

Žiaci 2. až 4.ročníka absolvujú súvislú odbornú prax na základe uzatvorenej zmluvy medzi školou a zamestnávateľom v termíne od 20.09.2021 do 01. 10. 2021. V prílohe nájdu obsahovú náplň praxe podľa jednotlivých ročníkov a vzor správy z praxe, ktorú musia odovzdať na predmete odborná prax (2.,3.ročník) a na predmete Podnikanie (4.roč) do 30.10.2021. Odborná prax bude kontrolovaná na jednotlivých pracoviskách pedagógmi školy. 


Partneri

Europsky socialny fondMinisterstvo školstvaErasmus plusSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty
Continental ZvolenPortasSŠUPCargoCreefoxMesto Zvolen