Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Obrovský úspech našej cvičnej firmy na Medzinárodnom veľtrhu v Prahe!!!

Cvičná firma NED Slovakia, s. r. o. pod vedením Mgr. Šujanskej  sa zúčastnila na 2. medzinárodnom MUB-line veľtrhu CF, 
ktorý organizovala Metropolitní univerzitní banka a Metropolitní univerzita Praha 
v dňoch 9. a 10. decembra 2020.

V súťaži o najlepší E-LETÁK naša CF obsadila 1. miesto,
(autorka Nicole Janovcová)
a o najlepšiu E- PREZENTÁCIU sa umiestnila na 3. mieste.
(autorka Nikola Vingerová, živá prezentácia Nikola Vingerová a Pavol Mlynárček)

Veľtrhu sa zúčastnilo 56 cvičných firiem z Čiech (38) a zo Slovenska (18). Súťaž prebiehala online konferencie
v prostredí MS Teams MUB, kde každá firma prezentovala svoju činnosť a súčasne prebiehalo obchodovanie.
Jednotlivé firmy mali založené bankové účty, na ktorých reálne prebiehali obchodné transakcie.
Kupujúci a predávajúci komunikovali prostredníctvom chatu a ponuky, objednávky, faktúry a príkazy na úhradu
realizovali prostredníctvom emailov.
Gratulujeme víťazom, ktorí úspešne reprezentovali našu školu - žiaci III. A triedy:
Marek Svintek, Nikola Vingerová, Pavol Mlynárček, Patrik Balog, Michal Prcúch, Laura Beracková, Janka Jarábeková
a Kristián Ducho, v medzinárodnej konkurencii.


Partneri

Europsky socialny fondMinisterstvo školstvaErasmus plusSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty
Continental ZvolenPortasSŠUPCargoCreefoxMesto Zvolen