Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

ISIC karty pre prvákov

Naši študenti budú majú  možnosť objednať si a "dobíjať" Medzinárodné študentské karty ISIC, ktoré v sebe zahŕňajú viacero výhod /budú nahrádzať potvrdenia o návšteve školy, možnosť predplatiť študentský lístok na autobus, rôzne zľavy a pod. Žiadosť o vydanie ISIC karty si zákonný zástupca žiaka môže vyzdvihnúť v škole. Administratívny poplatok je 20 €.  Viac info nájdete na www.isic.sk. Vyplnenú žiadosť môžete doručiť do SSOŠP.

Žiadosť na vystavenie ISIC karty

Vážení rodičia!

Život žiaka sa stáva každým rokom nákladnejším. Na škole si to veľmi dobre uvedomujeme. Pre našich žiakov preto vydávame medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26, ktorý je identifikačným preukazom žiaka našej školy. Preukaz Vám zároveň môže ušetriť desiatky až stovky eur.

S preukazom získava Vaše dieťa možnosť:

1.    denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami

2.    využiť vďaka preukazu zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete. Napr. v kine, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk

3.    uplatniť si nárok na ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk

4.    uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie http://isic.sk/poistenie-istotka

5.    mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku a 75% zľavu na vlaky v Čechách

6.    dobiť kredit na dopravu (SAD, MHD) alebo kúpiť mesačník na www.ubian.sk

7.    mať jeden preukaz platný v interných systémoch školy pre evidenciu dochádzky či stravovania

·                 Poplatok 20 € za vystavenie preukazu je potrebné uhradť prevodom na účet vedený v TATRA BANKE, IBAN  SK39 1100 0000 0029 4804 3493 

Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby (pre jej identifikáciu) :

-          špecifický symbol platby pridelený škole : 390391

-          variabilný symbol, ktorým bude vždy dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR

-          do poznámky k platbe je vždy potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka + názov školy 

·  a Je potrebné vyplniť a podpísať Prihlášku za člena - evidenčný list (je potrebné podpísať obe strany) a odovzdať ich v škole, pripraviť si

·   ffotografiu žiaka (rozmer 25x25 mm), ktorá bude umiestnená na preukaz pri jeho prevzatí.


Preukaz si budete môcť prevziať na sekretariáte školy.Preukaz dostanete pripravený na použitie vo všetkých jeho funkciách.

Až v ďalších rokoch sa platnosť preukazu predlžuje kúpou a nalepením známky ISIC (10 €) a sms-kou (3 €).

 

Partneri

Europsky socialny fondMinisterstvo školstvaErasmus plusSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty
Continental ZvolenPortasSŠUPCargoCreefoxMesto Zvolen