Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Novinky

Informácie o rodičovskom združení

Rodičovské združenie sa za účasti zákonných zástupcov žiakov v súčasnej situácií nebude konať prezenčne. V prípade potreby informácií o...

Adaptačné vzdelávanie

Dňa 17.9.2020 sa uskutočnilo v priestoroch našej školy študentom adaptačné vzdelávanie vedené CPPPaP (centrum pedagogicko-psychologického...

Informácie k duálnemu vzdelávaniu pre žiakov 1. ročníka

V školskom roku 2020/21 je výber všetkých žiakov do duálneho systému vzdelávania  ukončený.

Upracme Slovensko

Naša skola za zapojila do programu "Upracme Slovensko". Uskutočnil sa dňa 14.9. o 9:00 hod. Vyčistile sme okolie Hrona Západ Tepličky smer...

Kurz ochrany,života a zdravia na Pustom hrade

Dňa 4.9. 2020 sa zúčastnili žiaci školy "Kurzu ochrany, života a zdravia" na Pustom hrade.

Exkurzia pre žiakov 2.A.

Žiaci 2.A triedy sa zúčastnili s Ing. Henešovou exkurzie na rôznych inštitúciach štátnej a verejnej správy vo Zvolene. Exkurzia sa uskutočnila v...