*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšokDôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnostiDomáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnosťOspravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodínDenné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVoľné pracovné miestaFotoalbum

Zápis prijatých študentov do 1. ročníka

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční dňa 21. 05. 2018 a 23. 05. 2018 od 14.00 h do 18.00 h v budove Súkromnej strednej odbornej školy podnikania, Námestie mládeže 587/17 /vchod je z Nográdyho ulice/, Zvolen. Na zápis si prineste, zápisný lístok, občiansky preukaz a 50 €- zápisné. V prípade, že sa zápisu nemôžete zúčastniť môžete si dohodnúť iný termín na telefónnom čísle 0908 969 859, alebo mailovej adrese skolapodnikania@skolapodnikania.sk
hlavná stránka | späť na správy | Zdielaj