*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019Dôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnosti 2016/2017Domáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnosť v šk. roku 2017/2018Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodín 2017-2018Denné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVoľné pracovné miestaFotoalbum

Film- príbeh Nicholasa Wintona

24. apríla 2018 žiakom našej školy bude premietnutý film "Sila ľudskosti, príbeh Nicholasa Wintona" Žaci spoznajú dôležité fakty 20. storočia a ich vplyv na naše krajiny a ľudské osudy v nej. (Mníchov, Sudety, protektorát, vysťahovanie,...)
hlavná stránka | späť na správy | Zdielaj