*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Dôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnosti 2016/2017Domáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPOspravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníMimoškolská krúžková činnosť v šk. roku 2017/2018Rozvrh hodín 2017-2018Denné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVoľné pracovné miestaFotoalbum

Exkurzia do Londýna

V dňoch 19. – 20.3. 2018 sa uskutoční jazykovo – poznávacia exkurzia do Londýna.Zájazd je organizovaný pre študentov 2.ročníka,ktorého sa zúčastnia v počte 6.
Cieľom zájazdu je overiť si jazykovo-komunikatívne zručnosti v praxi,ako aj vedomosti z oblasti manažmentu a administratívy.Nemenej dôležitou časťou exkurzie je orientácia v samotnom Londýne.
Podrobná správa o výsledku zájazdu bude podaná po návrate z Veľkej Británie.
Zodpovedný pedagóg: Mgr.Ján Babic

hlavná stránka | späť na správy | Zdielaj