*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019Dôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnosti 2016/2017Domáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnosť v šk. roku 2017/2018Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodín 2017-2018Denné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVoľné pracovné miestaFotoalbum

Exkurzia do Londýna

V dňoch 19. – 20.3. 2018 sa uskutočnila pod vedením Mgr. Jána Babica jazykovo – poznávacia exkurzia do Londýna.Zájazd bol organizovaný pre študentov 2.ročníka.
Cieľom zájazdu bolo overiť si jazykovo-komunikatívne zručnosti v praxi,ako aj vedomosti z oblasti manažmentu a administratívy.Nemenej dôležitou časťou exkurzie bola orientácia v samotnom Londýne.

hlavná stránka | späť na správy | Zdielaj