Načítavam...

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Výsledky prijímacich skúšok na šk. rok 2020/2021

Všetkým záujemcom o štúdium príde v najbližších dňoch doporučenou poštou rozhodnutie o prijatí/neprijatí. Výsledky prijímacích skúšok sú k dispozícii na výveske v škole.
Môžete sa tiež informovať na tel. čísle 0908 969 859.


Informácie a vysvetlivky k prijímaciemu konaniu


Záväzné prehlásenie o nastúpení/nenastúpení do školy


Odvolanie neprijatých študentov


Záväzné podmienky pre štúdium na škole

Partneri

Continental Zvolen - partner duálneho vzdelávaniaPortas s.r.o.-partner duálneho vzdelávaniaSSUŠ Zvolen- partner duálneho vzdelávaniaDuálne vzelávanieC.S Cargo Slovakia
Erasmus plusECVETSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPortál Vysokých škôlPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty