Načítavam...

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Rozvojový projekt MŠ SR

Naša škola chce zabezpečiť atraktívne a inovatívne vzdelávanie pre svojich študentov. Za týmto účelom sme vypracovali v spolupráci s Nadáciou F.A. Hayeka projekt financovaný MŠVVaŠ SR pod názvom:

Finančné zdroje EÚ a ich ochrana v podmienkach podnikateľského prostredia v SR

Projekt bol komisiou vyhodnotený ako úspešný. Realizovať ho budeme  vo vyučovacom procese  v školskom roku 2019/2020. Chceme zabezpečiť našim študentom kvalitné uplatnenie sa na trhu práce, vybaviť ich novými, inovatívnymi vedomosťami, znalosťami, ktoré nie sú obsahom štandardných učebných osnov.

Partneri

Continental Zvolen - partner duálneho vzdelávaniaPortas s.r.o.-partner duálneho vzdelávaniaSSUŠ Zvolen- partner duálneho vzdelávaniaDuálne vzelávanieC.S Cargo Slovakia
Erasmus plusECVETSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPortál Vysokých škôlPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty