Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Prijímacie konanie 2021/2022- 2.kolo

Výsldky 2. kola prijímacích skúšok nájdete nižšie:
PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA ŠK ROK 2021/2022
2.kolo
Všetci zúčastnení splnili kritéria prijímacích skúšok

Por. Číslo   I. II. III. IV.   Poradie
  Známky ZŠ SLJ- test MAT-test Olympiády Počet
Kód       súťaže bodov
4 S279 18 15 18   51 1.
1 H590 12 14 18   44 2.
5 V613 12 14 15   41 3.
6 S823 12 13 13   38 4.
3 M481 12 10 14   36 5.
2 G826 12 12 10   34 6.

Partneri

Europsky socialny fondMinisterstvo školstvaErasmus plusSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty
Continental ZvolenPortasSŠUPCargoCreefoxMesto Zvolen