Načítavam...

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Novinky

Rozbehni sa

Dňa 16.9.2019 od 9:30 -14:00 sa na úrade BBSK v Banskej Bystrici podujatie uskutoční Rozbehni sa! Zostaň v kraji. Jedná sa o prezentáciu nápadov...

10. výročie založenia školy

Naša škola si v týchto dňoch pripomína 10. výročie založenia. Prvých študentov sme privítali 2. septembra 2009. Týmto by sme chceli poďakovať všetkým...

Jazykovo-poznávací pobyt v Londýne

Vedenie školy vybralo podľa vopred stanovených kritérií študentov, ktorí sa zúčastnia  jazykovo -poznávacom pobyte v Londýne. Zriaďovateľ...

Dni finančného spotrebiteľa

Naša škola sa zapojí do aktivity Dni finančného spotrebiteľa. Študenti absolvujú kvíz finančnej gramotnosti v čase 10. - 20. 09....

Opravné termíny maturitných skúšok

Opravné maturitné skúšky sa uskutočnia v nasledovných termínoch:  16.09.2019 o 8.00h sa uskutoční PČOZ a 17.09.2019 TČOZ podľa harmonogramu,...

Rozvojový projekt MŠ SR

Naša škola chce zabezpečiť atraktívne a inovatívne vzdelávanie pre svojich študentov. Za týmto účelom sme vypracovali v...

Výchovné podujatia školy v mesiaci september

Výchovné podujatia - september 2019

5. septembra 2019 - výchovný koncert STOP ŠIKANE pre žiakov 1. - 4. ročníka v KD...

Seminár kritického myslenia pre žiakov aj učiteľov školy

Žiaci a učitelia sa spoločne zúčastnili na workshope kritického myslenia, ktorý organizovali Mgr. Szilvasi a Ing. Necpálová.

Seminár kritického myslenia v Novom Smokovci

Naši učitelia Mgr. Szilvasi a Ing. Necpálová sa zúčastnili na workshope kritického myslenia v Novom Smokovci.
Workshop organizoval...

Súťaž v učtovnom programe Omega

Súťaž v programe OMEGA je zameraná na riešenie súvislého príkladu z účtovníctva (riešenie prípadov v oblasti obstarania materiálu, majetku, ...

Vzdelávanie učiteľov

Naši učitelia sa prihlásili na inovačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov stredných odborných škôl, ktoré organizuje...

NAJ ŠTUDENT

Dvaja najlepší žiaci v každom ročníku, ktorí dosiahnu na konci školského roka 2018/2019 najlepšie štúdijné výsledky, dochádzku a...