Načítavam...

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Maturitné skúšky-zrušenie maturitných skúšok!!!

Riaditeľ SSOŠP po prerokovaní v pedagogickej rade školy Vám oznamuje, že Vaše maturitné priemery sa budú rátať nasledovne:

Praktická časť odbornej zložky - priemer z predmetov ALU, UCT, ADK

Teoretická časť odbornej zložky - priemer z predmetov EKO, MNZ, PDN, MKT, PER, PRN

Slovenský jazyk a literatúra - priemer z predmetu SJL

Anglický jazyk - priemer z predmetu ANJ


 Maturitné skúšky sa budú vykonávať administratívne a to nasledovne: Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do
aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. Školský rok pre študentov 4. ročníkov končí 7. mája 2020. Podrobnosti nájdete v kompletnom rozhodnutí Ministerstva školstva v súbore nižšie:


Partneri

Continental Zvolen - partner duálneho vzdelávaniaPortas s.r.o.-partner duálneho vzdelávaniaSSUŠ Zvolen- partner duálneho vzdelávaniaDuálne vzelávanieC.S Cargo SlovakiaCreefox- reklamná agentúraMestský úrad Zvolen
Erasmus plusECVETSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPortál Vysokých škôlPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty