Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Novinky

Školské kolo olympiády z Anglického jazyka

Dňa 25.11. 2020 sa na našej škole uskutoční online školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Do olympiády sa zapoja študenti všetkých...

1. miesto na Medzinárodnom veľtrhu Cvičných firiem

 Medzinárodnom veľtrhu Cvičných firiem sa konal v dňoch 10. - 12. novembra 2020 a...

Oznam pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2021/2022

INFORMÁCIE OHĽADOM ŠTÚDIA  pre žiakov deviateho ročníka

Projekt "Rozbehni sa"

Žiaci druhého ročníka (Diana Bieľaková, Bianka Števuliaková, Vladimír Karak, Daniela Babicová, Nela Bláhová, Karin Weissová) sa zapojili do...

MS Teams- webináre

Učitelia našej školy sa pravidelne zúčastňujú online webinárov od MS TEAMS, ktoré sa konajú v popoludňajších hodinách (Ing. Necpálová, Ing....

Ekonomická a finančná olympiáda

Naši žiaci  3. a 4. ročníka sa zapoja do ekonomickej a finančnej olympiády, ktoré prebehnú online formou pod vedením Ing. Necpálovej a Ing...

Pozor-zmena termínu jesenných prázdnin!!!

Jesenné prázdniny budú 30.10.,2.11.,6.11. a 9.11. 2020

Spolupráca so ZŠ J Alexyho vo Zvolene

Oznam zriaďovateľa školy

Zriaďovateľ SSOŠP oznamuje všetkým žiakom a ich zákonným zástupcom, že poplatok za kvalitu vzdelávania v škole je...

Zahraničná stáž Erasmus plus

Naša škola získal grant na zahraničnú stáž študentov z programu Erasmus plus v španielskej Granade. Stáže sa zúčastní 12 študentov /hlavne 2 ....

Projekt Európskych štrukturálnych fondov

Naša škola získala grant spolufinancovaný z "Európskych štrukturálnych fondov"  v rámci výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 z Operačného...

Adaptačné vzdelávanie- 2. časť

Dňa 17.9.2020 sa uskutočnilo v priestoroch našej školy študentom adaptačné vzdelávanie vedené CPPPaP (centrum pedagogicko-psychologického...

ISIC karty pre prvákov

Naši študenti budú majú  možnosť objednať si a "dobíjať" Medzinárodné študentské karty ISIC, ktoré v sebe zahŕňajú viacero výhod /budú...

Kurz ochrany,života a zdravia na Pustom hrade

Dňa 4.9. 2020 sa zúčastnili žiaci školy "Kurzu ochrany, života a zdravia" na Pustom hrade.

Exkurzia pre žiakov 2.A.

Žiaci 2.A triedy sa zúčastnili s Ing. Henešovou exkurzie na rôznych inštitúciach štátnej a verejnej správy vo Zvolene. Exkurzia sa uskutočnila v...