Načítavam...

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Hodina deťom

Hodina deťom 2019
dobrovoľníci z našej školy sa dňa 14. 11. 2019 zapojili do verejnej zbierky Hodina deťom 21. ročník, ktorý organizovala Nadácia pre deti Slovenska.
Žiaci v uliciach mesta Zvolen vyzbierali 226,36 € a tým naplnili účel zbierky - prepájať tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť. 
Šikanovanie
V piatok 15. 11. 2019 sa konala prednáška na tému "Šikanovanie", ktorej sa zúčastnili všetci žiaci školy. Žiaci sa oboznámili so základnými pojmami, vyjasnili si kedy sa už jedná o šikanu, o postupe pri zistení šikany a o trestnoprávnej zodpovednosti. Prednášal koordinátor prevencie Jozef Michalík z Mestskej polície Zvolen, ktorý svoje rozprávanie doplnil skutočnými príbehmi, čo sa prejavilo aj v diskusii.

Partneri

Continental Zvolen - partner duálneho vzdelávaniaPortas s.r.o.-partner duálneho vzdelávaniaSSUŠ Zvolen- partner duálneho vzdelávaniaDuálne vzelávanieC.S Cargo Slovakia
Erasmus plusECVETSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPortál Vysokých škôlPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty