Načítavam...

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Novinky

Príjemné prežitie prázdnin

Prajeme všetkým žiakom aj učiteľom príjemné a inšpiratívne prežitie  letných prázdnin a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku 2020/2021....

Zahraničná stáž Erasmus plus- dôležité!!!

Naša škola získal grant na zahraničnú stáž študentov z programu Erasmus plus v španielskej Granade. Stáže sa zúčastní 12 študentov /hlavne 2 ....

Informácie pre zapísaných študentov do 1. ročníkaInformácie a vysvetlivky k prijímaciemu konaniu

ISIC karty pre budúcich prvákov

Naši študenti budú majú  možnosť objednať si a "dobíjať" Medzinárodné študentské karty ISIC, ktoré v sebe zahŕňajú viacero výhod /budú...

Projekt Európskych štrukturálnych fondov

Naša škola získala grant spolufinancovaný z "Európskych štrukturálnych fondov"  v rámci výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 z Operačného...