Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Denné štúdium

Denná forma vzdelávania v študijnom odbore : Škola podnikania
Školský rok 2020/2021
 
 
1. Doba trvania štúdia: 4 roky
2. Absolventi tohto študijného odboru získajú tieto kompetencie:
- praktické ovládanie manažérskych, vý­konných a praktických činností zamerania študijného odboru,nadobudnú profesionálne kompetencie a tak ľahší vstup do sféry práce v oblasti podnikania
- vzdelávanie  v minimálne  dvoch cudzích  jazykoch, získajú efektívne komunikačné schopností
- ovládanie agendy personálneho manažmentu, získajú znalosti v oblasti práva, ekonomiky, bankovníctva.
- zručnosti v oblasti informačno-komunikačných technológií  
- znalosti v oblasti spracovania účtovníctva, ekonomiky a marketingu.
3. Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
4. Vyučovací jazyk: slovenský
5. Miesto vyučovania – Nám. mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
6. Možnosť uplatnenia absolventov:
- profesie v rôznych podnikateľských subjektoch a inštitúciách, štátnej správy, kde sa vyžaduje schopnosť samostatnej praktickej činnosti s vyššou úrovňou teoretickej a praktickej prípravy,
riadenie malého a stredného podniku
- založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti a riadenie podnikovej činnosti,
- ďalšie štúdium na vysokej škole,ekonomického, príp. právnického smeru.


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Partneri

Europsky socialny fondMinisterstvo školstvaErasmus plusSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty
Continental ZvolenPortasSŠUPCargoCreefoxMesto Zvolen