*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšokDôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnostiDomáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnosťOspravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodínDenné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVoľné pracovné miestaFotoalbum

Zvonenie

1. hodina 08,30 – 09,15

2. hodina 09,20 – 10,05

3. hodina 10,15 – 11,00

4. hodina 11,05 – 11,50

5. hodina 11,55 – 12,40

6. hodina 12,45 – 13,30

7. hodina 14,00 – 14,45

 

Dĺžka prestávok:

po 1, 3,4, 5, 6  hodine - 5 minút

po 2. hodine - 10 minút

po 6. hodine - 30 minút