*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšokDôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnostiDomáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnosťOspravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodínDenné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVoľné pracovné miestaFotoalbum

Žiacka školská rada

Štatút žiackej školskej rady:
www.skolapodnikania.sk/data/download/200/statut-ziackej-skolskej-rady.doc

Členovia žiackej školskej rady:

Andrej Ilčík 1.A
Stanislava Skladanová 2.A
Slavomíra Zaťková 2.A
Marián Tonhauser 3.A
Jessica Čechová 3.A
Maximilán Sokol 4.A - predseda
Veronika Kulichová 4.A