*loading*
0908-969 859 /zriaďovatež/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum vožného času Zvolen Dôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnosti 2016/2017Domáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPOspravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníMimoškolská krúžková činnos v šk. roku 2017/2018Rozvrh hodín 2017-2018Denné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVožné pracovné miestaFotoalbum

Žiacka školská rada

Štatút žiackej školskej rady:
www.skolapodnikania.sk/data/download/200/statut-ziackej-skolskej-rady.doc

Členovia žiackej školskej rady:

Andrej Ilčík 1.A
Stanislava Skladanová 2.A
Slavomíra Zaková 2.A
Marián Tonhauser 3.A
Jessica Čechová 3.A
Maximilán Sokol 4.A - predseda
Veronika Kulichová 4.A