Načítavam...

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Výsledky prijímacích skúšok na šk. rok 2019/2020

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka na SSOŠP vo Zvolene bude poslané poštou na adresu zákonných zástupcov najneskôr v utorok 21. mája 2019. Rodičia za žiakov, ktorí splnili podmienky prijímacích skúšok a neboli prijatí pre nedostatok miesta môžu podať odvolanie, ktorého vzor nájdete nižšie. Po prehodnotení všetkých doručených odvolaní škola uprednostní záujemcov, ktorí dosiahli vyšší počet bodov v prijímacích skúškach. Odvolanie môžete poslať poštou, alebo doručiť osobne na sekretariát školy do 30.5. 2019.

Výsledky prijímacích skúšok 1. a 2. termín


Výsledky prijímacích skúšok 1. a 2. termín- duálne vzdelávanieVzor odvolania neprijatých žiakov, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania:
Partneri

Continental Zvolen - partner duálneho vzdelávaniaPortas s.r.o.-partner duálneho vzdelávaniaSSUŠ Zvolen- partner duálneho vzdelávaniaDuálne vzelávanieC.S Cargo Slovakia
Erasmus plusECVETSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaISIC kartyaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPortál Vysokých škôlPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos Granada