*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019Dôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnosti 2016/2017Domáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnosť v šk. roku 2017/2018Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodín 2017-2018Denné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVoľné pracovné miestaFotoalbum

Veľtrh cvičných firiem Žiar nad Hronom- 1. miesto

Dňa 12. apríla 2018 sa v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Žiari nad Hronom konal v poradí už 22. veľtrh cvičných firiem a 10. kontraktačný deň. Veľtrhu sa zúčastnilo 34 cvičných firiem zo slovenských stredných škôl.
Súkromnú strednú odbornú školu podnikania Zvolen reprezentovali 2 cvičné firmy pod vedením Mgr. Šujanskej:

Nice For Everyone, s. r. o. - Boriková, Čechová, Kántorová,
Rion, s. r. o. - Klamárová, Šuníková, Filander, Domenik.

Sme radi, že naša firma Rion, s. r. o., v naozaj silnej konkurencii, získala v kategórii o NAJ... ELEKTRONICKÁ PREZENTÁCIA krásne 1. miesto.

Víťazom blahoželáme a reprezentantom obidvoch firiem ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.


Zúčastnené cvičné firmy súťažili v piatich súťažiach – o NAJ... slogan, NAJ... logo, NAJ... elektronickú prezentáciu, NAJ... katalóg a NAJ... stánok.
Všetky zúčastnené cvičné firmy sa snažili o čo najpútavejšiu výzdobu stánku, vysokú úroveň mala grafická a estetická úprava katalógov, reprezentanti firiem sa profesionálne venovali každému zákazníkovi, ktorý navštívil ich stánok.hlavná stránka | späť na správy | Zdielaj