*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019Dôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnosti 2016/2017Domáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnosť v šk. roku 2017/2018Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodín 2017-2018Denné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVoľné pracovné miestaFotoalbum

Súťaž o nové logo školy

Zriaďovateľka školy vypisuje súťaž na vytvorenie nového "LOGA" školy.Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci školy. Návrhy v tlačenej aj digitálnej forme /formát jpg,jpeg a gif/ odovzdávajte Ing. Henešovej najneskôr do 30. apríla. Komisia v zložení PaedDr. Igríni, Ing. Henešová a RNDr. Michalík rozhodne o víťazovi do 21. mája 2018. Víťaz bude odmenený hodnotnou cenou. Fantázii sa medze nekladú, no logo by malo vyjadrovať poslanie školy, príp. vzťah k mestu Zvolen.
hlavná stránka | späť na správy | Zdielaj