*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019Dôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnosti 2016/2017Domáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnosť v šk. roku 2017/2018Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodín 2017-2018Denné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVoľné pracovné miestaFotoalbum

Novinky

Koncert HUDBA SPÁJA

Koncert HUDBA SPÁJAHudobno - vzdelávacieho programu HUDBA SPÁJA sa zúčastnili žiaci 1. - 3. ročníka SSOŠP dňa 21.5.2018. Program, v produkcii umeleckej agentúry Čekovský, bol zameraný na základné ľudské práva, ich porušovanie a vplyv hudby na naše pocity. Do pripravených aktivít sa zapojili aj naši študenti. viac...

Logo školy- víťaz

Logo školy- víťazVíťazom súťaže o nové loga školy sa stal študent 4. ročníka Maximilián Sokol.Gratulujeme
viac...

Zápis prijatých študentov do 1. ročníka

Zápis prijatých študentov do 1. ročníkaZápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční dňa 21. 05. 2018 a 23. 05. 2018 od 14.00 h do 18.00 h v budove Súkromnej strednej odbornej školy podnikania, Námestie mládeže 587/17 /vchod je z Nográdyho ulice/, Zvolen. Na zápis si prineste, zápisný lístok, občiansky preukaz a 50 €- zápisné. V prípade, že sa zápisu nemôžete zúčastniť môžete si dohodnúť iný termín na telefónnom čísle 0908 969 859, alebo mailovej adrese skolapodnikania@skolapodnikania.sk viac...

Rozlúčka s maturantami

Rozlúčka s maturantamiV piatok sme lúčili a maturantami. Viac foto je vo fotogalérii. viac...

Konferencia "Asociácie súkromných škôl"

Konferencia V dňoch 25. a 26. 4. našu školy ako hostesky reprezentovali študentky 1. ročníka na konferencii "Asociácie súkromnych škôl", ktorá sa konala v hoteli Dixon v Banskej Bystrici. viac...

2. kolo prijímacích skúšok

2. kolo prijímacích skúšokDruhé kolo prijímacích skúšok sa na našej škole bude konať dňa 19. júna 2018 o 9.00h.

viac...

Duálne vzdelávanie na našej škole

Duálne vzdelávanie na našej školeNaša škola podpísala zmluvu o Duálnom vzdelávaní so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania /ŠIOV/. Po schválení novely Zákona 61/2015 budeme môcť vyučovať v duálnom systéme od 1.9.2018. viac...

Úspešní žiaci našej školy

Úspešní žiaci našej školyRichard Čiliak - podnikateľ, chov býkov
Jakub Kaštieľ - práca v zahraničí - Anglicko
Dávid Hruška - práca v zahraničí - Anglicko
Andrej Podkonický - hokejový tréner
Nino Ondris - hráč extraligovej Detvy
Tomáš Ondris - hráč HKm Zvolen
Melisa Mitrovičová - úspešná modelka
Martin Hajdúch - podnikateľ v doprave


úspešní študenti:
Jakub Cavar - futbal Zvolen
Simon Bolf - futbal Zvolen
Nicolas Karol Puliš - motocros
Andrej Golian - reprezentant SR - hokej
Lukáš Lalík - hokej - HKm Zvolen Juniorka
Tomáš Rumanko - hokej - HKm Zvolen Juniorka
Joseph Kostúr - zápasník MMA
Ján Chlepčok - hokej - HKm Zvolen Juniorka
Boris Babík - hokej - HKm Zvolen
Martin Pospíšil - hokej Sioux City Musketeers
Patrik Lietava - hokej-Florida Jr. Blades
Ján Kožiak - hokej - Slovan Bratislava KHL, HC Bratislava viac...

Projekt e-Twinning

Projekt e-TwinningNaša škola sa zapojila pod vedením Mgr. Šujanskej do projektu e-Twinning v spolupráci so "Soukromnou střední školou podnikatelskou- PriMat" z Frýdku Mýstku. Názov projektu je "Učíme sa podnikať" a budeme ho realizovať do roku 2018.Program eTwinning je súčasťou vzdelávacieho európskeho programu Erasmus+ a zahŕňa partnerské projekty medzi Európskymi školami. /www.etwinning.sk/ viac...

Autoškola pre našich študentov

Autoškola pre našich študentovŠkola umožní našim študentom získať počas štúdia vodičský preukaz. viac...

Internát pre našich študentov

Internát pre našich študentovOznamuje všetkým záujemcom o štúdium na našej škole, že škola pre dochádzajúcich zabezpečila ubytovanie na internáte Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. viac...

Stravovanie na našej škole

Stravovanie na našej školeStravovanie žiakov našej školy zabezpečujeme v školskej jedálni pri ZŠ na Nám. mládeže 17. Cena obeda na šk. rok 2016/2017 bude upresnená. viac...

V čom sme nadštandardný...

V čom sme nadštandardný...- doučovanie z anglického jazyka zdarma /v prípade záujmu aj iných predmetov/
- dobre vybavená posilňovňa pre našich študentov vo vybraných hodinách zdarma
- možnosť zahraničných stáží pre študentov zdarma
- možnosť absolvovať vodičský preukaz v budove školy pre našich študentov
- individuálny prístup k športovcom viac...