Načítavam...

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Správy

Rodičovská schôdzka

Rodičovská schôdzka na našej škole  sa uskutoční dňa 4.10.2018 od 16.00 hod. Všetci učitelia Vám budú k dispozícii do 18.00 hod.

Študenti v pohybe 2018

Dňa 28. - 30. septembra 2018 sa Nikola Vingerová, členka žiackej školskej rady za 1. ročník, zúčastní na vzdelávacom projekte Stredoškolskej...

Potvrdenie o praxi- na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť tlačivo  "Potvrdenie o praxi":

Roadschow 2018 tento rok aj na našej škole

Naša škola sa tento rok zapojila do súťaže Roadschow 2018- súťaže  o naljepší...

Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našej škole

Dňa 25. októbra 2018 t.j. vo štvrtok sa uskutoční deň otvorených dverí na našej škole od 8.00 hod do 13.00 hod. Učitelia školy aj žiaci Vám budú plne...

Duálne vzdelávanie na našej škole

Naša škola podpísala zmluvu o spolupráci v Duálnom vzdelávaní so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania /ŠIOV/a Republikovou úniou zamestnávateľov....

Kurz ochrany života a zdravia na našej škole

"Kurz ochrany života a zdravia /KOŽAZ/" sa uskutočnil 5.9.2018 a "Účelové cvičenie" pre žiakov 1. ročníka 11.9.2018. Viac foto nájdete vo...

Mimoškolská krúžková činnosť v šk. roku 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 bude na našej škole prebiehať nasledovná krúžková činnosť: Účtujeme, Matematický krúžok, Posilňovanie, Anglický jazyk.

Stravovanie na našej škole

Stravovanie žiakov našej školy zabezpečujeme v školskej jedálni pri ZŠ na Nám. mládeže 17. Cena obeda na šk. rok 2018/2019 bude 1,26 € /paušálna...

Odborná prax v školskom roku 2018/2019

Odborná prax pre žiakov našej školy bude v nasledovných termínoch: 2.A od 10.9.2018 do 21.9.2018 3.A od 10.9.2018 do 28.9.2018 4.A od 10.9.2018 do...

Kurz "Ekonomika pre budúcich lídrov" pre najlepších žiakov

Traja naši najlepší žiaci 3. ročníka /Jessica Čechovej, Klaudia Klamárová a Diana Španková sa zúčastnila  5 dňového študijno- relaxačný pobyt v...

Náš student Martin Pospíšil

Náš študent Martin Pospíšil bol draftovaný hokejovým klubom Calgary Flames ako druhý najlepší slovák po Martinovi Fehervárym. Gratulujeme a držíme...

Súťaž v Omege

Dňa 6.6.2018 sa konala na našej škole súťaž v účtovníctve v programe OMEGA pre žiakov tretieho ročníka pod vedením Ing. Necpálovej.

Koncert HUDBA SPÁJA

Hudobno - vzdelávacieho programu HUDBA SPÁJA sa zúčastnili žiaci 1. - 3. ročníka SSOŠP dňa 21.5.2018. Program, v produkcii umeleckej agentúry...

Logo školy- víťaz

Víťazom súťaže o nové logo školy sa stal študent 4. ročníka Maximilián Sokol. Logo budeme využívať na všetkých oficiálnych materiáloch...

Zápis prijatých študentov do 1. ročníka

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční dňa 21. 05. 2018 a 23. 05. 2018 od 14.00 h do 18.00 h v budove Súkromnej...

Rozlúčka s maturantami

V piatok sme lúčili a maturantami. Viac foto je vo fotogalérii.

Konferencia "Asociácie súkromných škôl"

V dňoch 25. a 26. 4. našu školy ako hostesky reprezentovali študentky 1. ročníka na konferencii "Asociácie súkromnych škôl", ktorá sa konala v hoteli...

2. kolo prijímacích skúšok-výsledky

Výsledky prijímacích skúšok nájdete nižšie. Zápis prijatých žiakov sa bude konať 27. júna 2018 od 14.00 do 17.00 hod. na 1.poschodí v kancelárii...

Úspešní žiaci našej školy

Richard Čiliak - podnikateľ, chov býkov Jakub Kaštieľ - práca v zahraničí - Anglicko Dávid Hruška - práca v zahraničí - Anglicko Andrej Podkonický...

Projekt e-Twinning

Naša škola sa zapojila pod vedením Mgr. Šujanskej do projektu e-Twinning v spolupráci so "Soukromnou střední školou podnikatelskou- PriMat" z Frýdku...

Autoškola pre našich študentov

Škola umožní našim študentom získať počas štúdia vodičský preukaz.

Internát pre našich študentov

Oznamuje všetkým záujemcom o štúdium na našej škole, že škola pre dochádzajúcich zabezpečila ubytovanie na internáte Strednej odbornej školy...

V čom sme nadštandardný...

- doučovanie z anglického jazyka zdarma /v prípade záujmu aj iných predmetov/ - dobre vybavená posilňovňa pre našich študentov vo vybraných hodinách...

Partneri

Erasmus plusECVETSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaAQUA trade s.r.o.aSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchKvalitní v škole - úspešní v životePortál Vysokých škôlPaneurópska Vysoká škola n.o.