*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019Dôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnosti 2016/2017Domáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnosť v šk. roku 2017/2018Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodín 2017-2018Denné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVoľné pracovné miestaFotoalbum

Naša škola sa zúčastnila na Veľtrhu cvičných firiem v Šali

8. februára 2018 sa uskutočnil 9. kontraktačný deň cvičných firiem v Dome kultúry v Šali. Veľtrhu sa zúčastnilo 30. cvičných firiem zo stredných škôl Slovenska a Čiech.
Našu školu reprezentovali cvičné firmy:
Našu školu reprezentovali cvičné firmy:

    Nice For Everyone, s. r. o. - Diana Španková, Ivana Boriková,
    Rion, s. r. o. - Klaudia Klamárová, Nico Käppler.

Obe naše cvičné firmy získali Certifikát za účasť na Deviatom kontraktačnom dni.

Firma Nice For Everyone získala špeciálnu cenu Mesta Šaľa. Gratulujeme!!!


hlavná stránka | späť na správy | Zdielaj