*loading*
0908-969 859 /zriaďovatež/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum vožného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019Dôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnosti 2016/2017Domáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnos v šk. roku 2017/2018Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodín 2017-2018Denné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVožné pracovné miestaFotoalbum

Maturitné skúšky

Termíny MS sú:

13. 3. 2018 PFIČ a EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry
14. 3. 2018 PFIČ a EČ MS z anglického jazyka
17.4 - 19.4. 2018 praktická čas odbornej zložky MS
22.5. - 25.5. 2018 ústna čas MS
Zoznam maturujúcich nájdete v prílohe nižšie


www.skolapodnikania.sk/data/download/217/maturitne-skusky.docx

Harmonogram praktickej časti maturitnej skúšky
www.skolapodnikania.sk/data/download/221/prakticka-cast-maturitnej-skusky--harmonogram.docx


hlavná stránka | spä na správy | Zdielaj