*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019Dôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnosti 2016/2017Domáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnosť v šk. roku 2017/2018Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodín 2017-2018Denné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVoľné pracovné miestaFotoalbum

Novinky

Duálne vzdelávanie na našej škole

Duálne vzdelávanie na našej školeNaša škola podpísala zmluvu o Duálnom vzdelávaní so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania /ŠIOV/. Po schválení novely Zákona 61/2015 budeme môcť vyučovať v duálnom systéme od 1.9.2018. viac...

Veľtrh cvičných firiem Žiar nad Hronom- 1. miesto

Veľtrh cvičných firiem Žiar nad Hronom- 1. miesto Dňa 12. apríla 2018 sa v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Žiari nad Hronom konal v poradí už 22. veľtrh cvičných firiem a 10. kontraktačný deň. Veľtrhu sa zúčastnilo 34 cvičných firiem zo slovenských stredných škôl.
Súkromnú strednú odbornú školu podnikania Zvolen reprezentovali 2 cvičné firmy pod vedením Mgr. Šujanskej:

Nice For Everyone, s. r. o. - Boriková, Čechová, Kántorová,
Rion, s. r. o. - Klamárová, Šuníková, Filander, Domenik.

Sme radi, že naša firma Rion, s. r. o., v naozaj silnej konkurencii, získala v kategórii o NAJ... ELEKTRONICKÁ PREZENTÁCIA krásne 1. miesto.

Víťazom blahoželáme a reprezentantom obidvoch firiem ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. viac...

Prijímacie konanie na šk. rok 2018/2019

Prijímacie konanie na šk. rok 2018/2019Podrobnosti nájdete v menu vpravo. viac...

Film- príbeh Nicholasa Wintona

Film- príbeh Nicholasa Wintona24. apríla 2018 žiakom našej školy bude premietnutý film "Sila ľudskosti, príbeh Nicholasa Wintona" Žaci spoznajú dôležité fakty 20. storočia a ich vplyv na naše krajiny a ľudské osudy v nej. (Mníchov, Sudety, protektorát, vysťahovanie,...) viac...

Maturitné skúšky

Maturitné skúškyTermíny MS sú:

13. 3. 2018 PFIČ a EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry
14. 3. 2018 PFIČ a EČ MS z anglického jazyka
17.4 - 19.4. 2018 praktická časť odbornej zložky MS
22.5. - 25.5. 2018 ústna časť MS
Zoznam maturujúcich nájdete v prílohe nižšie viac...

Naša škola sa zúčastnila na Veľtrhu cvičných firiem v Šali

Naša škola sa zúčastnila na Veľtrhu cvičných firiem v Šali8. februára 2018 sa uskutočnil 9. kontraktačný deň cvičných firiem v Dome kultúry v Šali. Veľtrhu sa zúčastnilo 30. cvičných firiem zo stredných škôl Slovenska a Čiech.
Našu školu reprezentovali cvičné firmy:


viac...

Plán činnosti 2017/2018- 2. polrok

V prílohe nájdete plán činnosti školy na 2. polrok viac...

Súťaž o nové logo školy

Súťaž o nové logo školyZriaďovateľka školy vypisuje súťaž na vytvorenie nového "LOGA" školy.Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci školy. Návrhy v tlačenej aj digitálnej forme /formát jpg,jpeg a gif/ odovzdávajte Ing. Henešovej najneskôr do 30. apríla. Komisia v zložení PaedDr. Igríni, Ing. Henešová a RNDr. Michalík rozhodne o víťazovi do 21. mája 2018. Víťaz bude odmenený hodnotnou cenou. Fantázii sa medze nekladú, no logo by malo vyjadrovať poslanie školy, príp. vzťah k mestu Zvolen. viac...

Exkurzia do Londýna

Exkurzia do LondýnaV dňoch 19. – 20.3. 2018 sa uskutočnila pod vedením Mgr. Jána Babica jazykovo – poznávacia exkurzia do Londýna.Zájazd bol organizovaný pre študentov 2.ročníka.
Cieľom zájazdu bolo overiť si jazykovo-komunikatívne zručnosti v praxi,ako aj vedomosti z oblasti manažmentu a administratívy.Nemenej dôležitou časťou exkurzie bola orientácia v samotnom Londýne.
viac...

Erasmus plus

Erasmus plusNaša škola podala prihlášku na zahraničný projekt Erasmus plus do španielskej Granady viac...

Nicolas Karol Puliš

Nicolas Karol PulišNáš žiak Nicolas Karol Puliš z tímu MX Team Terany sme sa zúčastnil Quadmoto maratónu kde skončil v Seredi 2x na druhom mieste a 3. krát nedojazdil z dôvodu vážnému pádu v druhom kole.Napriek tomu skončil celkovo na 1.mieste tým som sa stal majstrom v kategórii Junior. Gratulujeme!!! viac...

Úspešní žiaci našej školy

Úspešní žiaci našej školyRichard Čiliak - podnikateľ, chov býkov
Jakub Kaštieľ - práca v zahraničí - Anglicko
Dávid Hruška - práca v zahraničí - Anglicko
Andrej Podkonický - hokejový tréner
Nino Ondris - hráč extraligovej Detvy
Tomáš Ondris - hráč HKm Zvolen
Melisa Mitrovičová - úspešná modelka
Martin Hajdúch - podnikateľ v doprave


úspešní študenti:
Jakub Cavar - futbal Zvolen
Simon Bolf - futbal Zvolen
Nicolas Karol Puliš - motocros
Andrej Golian - reprezentant SR - hokej
Lukáš Lalík - hokej - HKm Zvolen Juniorka
Tomáš Rumanko - hokej - HKm Zvolen Juniorka
Joseph Kostúr - zápasník MMA
Ján Chlepčok - hokej - HKm Zvolen Juniorka
Boris Babík - hokej - HKm Zvolen
Martin Pospíšil - hokej Sioux City Musketeers
Patrik Lietava - hokej-Florida Jr. Blades
Ján Kožiak - hokej - Slovan Bratislava KHL, HC Bratislava viac...

Projekt e-Twinning

Projekt e-TwinningNaša škola sa zapojila pod vedením Mgr. Šujanskej do projektu e-Twinning v spolupráci so "Soukromnou střední školou podnikatelskou- PriMat" z Frýdku Mýstku. Názov projektu je "Učíme sa podnikať" a budeme ho realizovať do roku 2018.Program eTwinning je súčasťou vzdelávacieho európskeho programu Erasmus+ a zahŕňa partnerské projekty medzi Európskymi školami. /www.etwinning.sk/ viac...

Autoškola pre našich študentov

Autoškola pre našich študentovŠkola umožní našim študentom získať počas štúdia vodičský preukaz. viac...

Internát pre našich študentov

Internát pre našich študentovOznamuje všetkým záujemcom o štúdium na našej škole, že škola pre dochádzajúcich zabezpečila ubytovanie na internáte Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. viac...

Stravovanie na našej škole

Stravovanie na našej školeStravovanie žiakov našej školy zabezpečujeme v školskej jedálni pri ZŠ na Nám. mládeže 17. Cena obeda na šk. rok 2016/2017 bude upresnená. viac...

V čom sme nadštandardný...

V čom sme nadštandardný...- doučovanie z anglického jazyka zdarma /v prípade záujmu aj iných predmetov/
- dobre vybavená posilňovňa pre našich študentov vo vybraných hodinách zdarma
- možnosť zahraničných stáží pre študentov zdarma
- možnosť absolvovať vodičský preukaz v budove školy pre našich študentov
- individuálny prístup k športovcom viac...