Načítavam...

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Súťaž v učtovnom programe Omega

Súťaž v programe OMEGA je zameraná na riešenie súvislého príkladu z účtovníctva (riešenie prípadov v oblasti obstarania materiálu, majetku, tržieb za výrobky, výpočtu miezd a ich následné zaúčtovanie).
Žiaci musia zaúčtovať súvislý príklad a vytlačiť výstupy z danej úlohy, ktoré sú hodnotené.
Táto forma súťaže pomáha žiakom lepšie sa zorientovať v danej oblasti. Rozvíja ich sústredenie, samostatnosť a zmysel pre detaily, prácu s účtovnou osnovou a zákonmi.
Obsah súťaže zodpovedá učebnej osnove účtovníctva.

Víťazom súťaže sa stala Andrea Vaninová, druhé miesto obsadila Stanislava Skladanová a tretie miesto Lea Haringová. Víťazkám gratulujeme.

Partneri

Continental Zvolen - partner duálneho vzdelávaniaPortas s.r.o.-partner duálneho vzdelávaniaSSUŠ Zvolen- partner duálneho vzdelávaniaDuálne vzelávanieC.S Cargo Slovakia
Erasmus plusECVETSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPortál Vysokých škôlPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty