Načítavam...

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Novinky

Posledné "akcie" školy

5.  4. 2019 - sa žiaci 1. -...

Dôležité oznámenie pre záujemcov o štúdium na našej škole:

Záujemcovia o štúdium na našej škole majú možnosť...

23. veľtrh Cvičných firiem v Žiari nad Hronom

Cvičná firma Dream Catering, s. r. o. sa zúčastnila na ...

Rodičovská schôdzka

Rodičovské schôdzka - konzultácie bude dňa  29. 04. 2019 v čase od 14.00  hod. Účasť rodičov je potrebná!

Termíny maturitných skúšok

Písomná časť internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v nasledujúcich termínoch:
12. marec- slovensky jazyk a...

Kurz podnikateľských zručností

V dňoch 25.3 až 29.3. sa naše študentky 4. ročníka Soňa Štefanidesová a Monika Kubová zúčastnia na Kurze podnikateľských...

Roadschow 2018-výsledky

Výsledky súťaže Roadshow...

Súťaže a olympiády

Nicolas Karol Pulis sa zúčastní ekonomickej olympiády krajského kola 18.2.2019 na UMB v BB. Stanislava Skladanova postúpila do druhého kola...

Paneurópska vysoká škola

12. februára 2019 o 9.00 hod žiakom 4. ročníka poskytnú zástupcovia PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY Bratislava informácie o bakalárskom štúdiu.

Prednáška o dôchodkovom zabezpečení

Žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili na prednáške o dôchodkovom zabezpečení a jeho...

Seminár Juvenes Translatores

Dve naše študentky 2. ročníka Dominika Lehocká a Tatiana Debnáriková sa ako víťazky školského kola o najlepší preklad zúčastnia ...

Kurz účtovníctva pre dospelých

Kurz je určený pre ľudí, ktorí sa chcú uplatniť v oblasti účtovníctva. Absolvent kurzu...

Duálne vzdelávanie na našej škole- pre záujemcov o štúdium na našej škole

Naša škola podpísala zmluvu o spolupráci v Duálnom vzdelávaní so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania /ŠIOV/a...

Veľtrh cvičných firiem- Bratislava

Cvičná firma Dream Catering, s. r. o. Zvolen sa 21. - 23. novembra 2018 zúčastnila 20. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v...

Školské kolo ekonomickej olympiády

Školské kolo so 64% vyhral žiak 4.A triedy Nicolas Karol Puliš. Gratulujeme.

Mladí prekladatelia

Dňa 30.11 prebehlo na našej škole školské kolo súťaže "Mladí prekladatelia"  Zúčastnili sa ho nasledovní študenti 2. a 4....

Finančná olympiáda

Dňa 19.11. 2018 prebehol na našej škole 7. ročník finančno vedomostnej súťaže, ktorú organizuje Nadácia PARTNERS. Do olmympády za zapojili študenti...

Olympiáda anglickom jazyku výsledky

dňa 19.11 2018 prebehlo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 10 študentov.
Po jej vyhodnotení  bola...

Ukážková hodina firmy KROS

Dňa 29. 11.2018 o 9.30 sa uskutoční prednáška z firmy KROS pre tretí ročník.
Prídu zamestnanci z firmy KROS dať žiakom ukážkovú hodinu.

Medzinárodný veĺtrh Cvičných firiem

Cvičná firma 3. A triedy Dream Catering, s. r. o. sa zúčastní Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2018, ktorý sa uskutoční...

Ekonomická olympiáda

Školské kolo  ekonomickej olympiády prebehne na našej škole od 10. 12. do 14. 12. 2018. Uzávierka prihlášok je 3.12.2018.
Vyhodnotenie a...

Roadschow 2018 tento rok aj na našej škole

Naša škola sa tento rok zapojila do súťaže Roadschow 2018- súťaže  o naljepší...

Mimoškolská krúžková činnosť v šk. roku 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 bude na našej škole prebiehať nasledovná krúžková činnosť: Účtujeme, Matematický krúžok, Posilňovanie, Anglický jazyk.

Europsky deň jazykov

K Európskemu dňu jazykov naša škola pripravila prezentáciu International Village, ktorá sa bude konať 22.10. 2018. Každý ročník odprezentuje dve...

Stravovanie na našej škole

Stravovanie žiakov našej školy zabezpečujeme v školskej jedálni pri ZŠ na Nám. mládeže 17. Cena obeda na šk. rok 2018/2019 bude 1,26 € /paušálna...

Kurz "Ekonomika pre budúcich lídrov" pre najlepších žiakov

Traja naši najlepší žiaci 3. ročníka /Jessica Čechovej, Klaudia Klamárová a Diana Španková sa zúčastnila  5 dňového študijno- relaxačný pobyt v...

Náš student Martin Pospíšil

Náš študent Martin Pospíšil bol draftovaný hokejovým klubom Calgary Flames ako druhý najlepší slovák po Martinovi Fehervárym. Gratulujeme a držíme...

Koncert HUDBA SPÁJA

Hudobno - vzdelávacieho programu HUDBA SPÁJA sa zúčastnili žiaci 1. - 3. ročníka SSOŠP dňa 21.5.2018. Program, v produkcii umeleckej agentúry...

Logo školy- víťaz

Víťazom súťaže o nové logo školy sa stal študent 4. ročníka Maximilián Sokol. Logo budeme využívať na všetkých oficiálnych materiáloch...

Úspešní žiaci našej školy

Richard Čiliak - podnikateľ, chov býkov Jakub Kaštieľ - práca v zahraničí - Anglicko Dávid Hruška - práca v zahraničí - Anglicko Andrej Podkonický...

Projekt e-Twinning

Naša škola sa zapojila pod vedením Mgr. Šujanskej do projektu e-Twinning v spolupráci so "Soukromnou střední školou podnikatelskou- PriMat" z Frýdku...

Autoškola pre našich študentov

Škola umožní našim študentom získať počas štúdia vodičský preukaz.

Internát pre našich študentov

Oznamuje všetkým záujemcom o štúdium na našej škole, že škola pre dochádzajúcich zabezpečila ubytovanie na internáte Strednej odbornej školy...

V čom sme nadštandardný...

- doučovanie z anglického jazyka zdarma /v prípade záujmu aj iných predmetov/ - dobre vybavená posilňovňa pre našich študentov vo vybraných hodinách...

Partneri

Continental Zvolen - partner duálneho vzdelávaniaPortas s.r.o.-partner duálneho vzdelávaniaSSUŠ Zvolen- partner duálneho vzdelávaniaCS Cargo Zvolen- partner duálneho vzdelávaniaDuálne vzelávanie
Erasmus plusECVETSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPortál Vysokých škôlPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos Granada